splošno
Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.
Izdelujejo jo neodvisni strokovnjaki  (z licenco) na zahtevo stranke.
Izdajajo jo pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo.
Energetska izkaznica stavbe je tudi obvezna za vse stavbe v lasti ali uporabi javnega sektporja, ki so večje od 250 m2.

arhiv

Novo: Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

AKTUALNO: izdelovanje energetskih izkaznic stavb

Cena izdelave EI je odvisna od lastnosti stavbe ali dela stavbe. Izpolnite obrazec za izdelavo energetske izkaznice in nam ga pošljite. Prejeli boste našo najboljšo ponudbo! 

Nezakonita Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice je naredila veliko slabega. Uredba je veljala približno 14 dni, do sprejema novega energetskega zakona EZ-1. Z dnem uveljavitve zakona  EZ-1 Zje prenehal veljati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), ki je bil osnova za to uredbo. Ta uredba sicer ni preklicana, je pa nezakonita, ker nima več veljavne zakonske podlage. Če ne drugega, je povzročila veliko zmedo in škodo na področju energetskih izkaznic.

osnove
posodobljeno: januar 2017Energetske izkaznice: od teorije zakona do praktičnih primerov

Proti zlorabam energetske izkaznice stavbe!


 


Podjetje Zenergija d.o.o. ima javno pooblastilo št. 33 za izdajo energetskih izkaznic stavb.

Matjaž Valenčič ima licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic št. 65.

Če boste hitro naročili izdelavo energetske izkaznice, bo cena nižja. Prihranili boste izdatek za prispevek. Prehitite upravne postopke, privarčujte.

Skladno z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona /EZ-E/ (Ur.l. RS, št. 10/12), prispevka za izdajo energetske izkaznice ni potrebno plačevati, dokler ni vzpostavljen glavni elektronski register in nadzorni sistem, ker zaradi tega še ne nastajajo stroški.

Neodvisni strokovnjak Matjaž Valenčičpošljite vprašanje

ali izpolnite  zahtevo za izdelavo energetske izkaznice  in jo pošljite izdelovalcu. V najkrajšem času boste prejeli ponudbo za izdelavo vaše energetske izkaznice. Po potrditvi ponudbe bomo izdelali energetsko izkaznico za vašo stavbo.

Energetska izkaznica
je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Izdelujejo jo neodvisni strokovnjaki  (z licenco) na zahtevo stranke.
Izdajajo jo pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo. Obvezen je tudi za večje javne stavbe in za vse najeme poslovnih stavb.


Energetska izkaznica stavbe, podrobneje

Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU najkasneje do leta 2009. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) je prinesla nova določila, ki zahtevajo večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo razreda energetske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in (EZ-E) (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012)). Novosti določa Energetski zakon EZ-1 in Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energeskih izkaznic stavb.

zanimivosti

Zakaj smo energetsko neučinkoviti ?

Mitja Lenassi iz družbe Lenassi inženiring, ki se med drugim ukvarja s svetovanjem podjetjem na področju učinkovite rabe energije in čaka na licenco za podeljevanje energetskih izkaznic, opozarja na napake na področju učinkovite rabe energije

»Zdajšnje razmere na področju energetske učinkovitosti v Sloveniji so katastrofalne,« pravi Lenassi. »Še vedno nismo naredili preskoka in energetsko učinkovitost omejujemo na izolacijo sten, zamenjavo stavbnega pohištva ter zamenjavo kotla za ogrevanje v eno- ali dvodružinskih stanovanjskih hišah. To je slovenski koncept energetske učinkovitosti, ki naj bi bila po zatrjevanju politikov priložnost za gradbeništvo.«

 

Lenassi navaja razloge:

  • Slovenija mehanizmov za doseganje energetske učinkovitosti še vedno ni prenesla v svojo zakonodajo

 

  • Metodologija za izračun energetske učinkovitosti je napačna

 

  • Za izračun energetske učinkovitosti bi stavbe morali razdeliti v devet kategorij

 

  • Nimamo postavljenih referenčnih vrednosti za energetsko učinkovitost posamezne kategorije stavb

 

  • Energetska učinkovitost ne sme biti izhodišče, stavba mora rabiti svojemu namenu

 

  • Skoraj ničenergijske stavbe še vedno niso definirane

 

  • Pomanjkljivosti na področju tehničnih sistemov

 

  • Slovenija nima validiranega računalniškega programa za izdelavo računske energetske izkaznice

 

 
 

 http://oe.finance.si/8338372/Zakaj-smo-energetsko-neu%C4%8Dinkoviti